Breaking News

Ruttplanering med digitala kartor

Nu är det många som är mitt uppe i planeringen för sommarens resor och det gäller att hitta de allra bästa vägarna och då kanske främst den där vägen som jag inte åkt förut. När jag planerar mina rutter så har jag alltid arbetat med flera olika kartmaterial för det är tydliga skillnader på hur olika kartor beskriver både terräng och framförallt vägar. Förut innan det digitala tog över mer och mer så brukade jag ha tre papperskartor uppslagna samtidigt och när jag undersökte en viss väg eller sträcka så kikade jag på hur den framställdes på alla tre kartorna. Var det speciella MC-kartor var det än mer viktigt att se hur vägen framställdes på respektive karta för skillnaden kunde och är ofta ganska stor.

Nu när det digitala mediet tagit över mer och mer så har både utbudet ökat men också möjligheten till att hitta mer detaljer. Det sistnämnda är mycket viktigt när jag vill planera rutter bland de minsta vägarna i vägnätet, vilket är ca 80% av vägnätet i både Sverige och Norge. Skärmklipp 2015-03-21 20.30.08På senare tid gör jag nästan all ruttplanering i Google Maps. Fördelen med Google Maps är att där finns nästan allt som är tvåspårigt och som därför kan definieras som väg. Det som saknas i Google Maps är detlajerna. Det framgår t.ex inte vad som är en bomväg eller på annat sätt en privat väg med eventuella restriktioner. Vad jag då gör är att jag brukar använda ytterligare ett antal digitala kartmaterial där det går att se mer av detaljer och där jag kan jämföra mellan flera kartor.

För att göra själva grundrutten så använder jag ett gratisverktyg som heter Tyre To Travel, det är den ruttplanerare som TomTom(GPS) rekommenderar men som det går bra att skapa rutter i för en mängd olika filformat och då även olika GPS fabrikat. Rutterna är skapade med så kallade Waypoints, utpekade punkter som jag vill passera på min resa. Fördelen med att ruttplanera med Waypoints är att det är ganska enkelt att planera om en resan om det visar sig att jag vill göra förändringar efter vägen. Nackdelen är att beroende på hur tätt jag sätter dessa waypoints så kan olika GPS:er välja olika vägförslag för att ta sig på bästa sätt från en waypoint till nästa.Bild mctouring.se testar touring
Självklart styrs även detta av vilken inställning jag valt i GPS:en snabbaste, kortaste, slingrigaste, små vägar, stora vägar etc. Ju tätare jag sätter dessa waypoints ju större chans att rutten blir exakt som jag tänkt mig. Jag brukar göra så att om det är en väg jag vill köra, men den är ett av flera alternativ, så sätter jag en waypoint en tredjedel in på vägen, från korsningen räknat, och nästa waypoint två tredjedelar in på vägen innan nästa vägkors. På så sätt blir det nästan omöjligt för GPS:en att hitta ett bättre alternativ, även om jag angett att jag vill köra den snabbaste vägen. Skulle det ändå vara ett problem så sätter jag även en waypoint på mitten på sträckan. Tyre To Travel hittar du för gratis nedladdning här! Det finns även olika PRO-versioner att köpa som har ytterligare lite fler finesser att nyttja vid planering 🙂

Vilsenavigering
Ett annat sätt som jag utnyttjar väldigt ofta vid navigering är att jag i GPS:en endast markerar målet för resan, alltså var jag ska befinna mig vid lunch eller till kvällen. genom att sedan välja snabbaste, kortaste, slingrigaste etc, så väljer GPS:en hela tiden hur jag bäst får det jag vill. Skulle jag sedan själv komma på att jag vill testa att köra en annan än den föreslagna vägen så svänger jag bara in på den. GPS:en kommer då först att protestera men så småningom så räknar den ut ett nytt alternativ åt mig och talar om en ny tid för framkomst. Så kan jag hålla på att byta väg flera gånger under en dag ända tills jag ser på tiden för framkomst att nu måste jag se till att komma fram. Som sagt jag kallar detta för ”Vilsenavigering” och tycker det är det allra bästa sättet att hitta nya härliga vägar och platser som gjorda för MC-touring, i alla fall när jag inte behöver organisera mitt resande 🙂

Skärmklipp 2015-03-21 20.29.01Men nu var det ju ruttplanering med kartor som det gällde så åter till frågan! Sedan ett antal år tillbaka så finns det EU-direktiv som säger att allmän information som är till nytta för allmänheten och som staten(det allmänna) tillhandahåller den ska vara gratis att komma åt och använda. Det innebär att det upplägg som Sverige haft där Lantmäteriet ska finansiera sin verksamhet genom att sälja sina tjänster, ja det håller inte längre. Lantmäteriet i Sverige håller nu som bäst på att göra sitt material tillgängligt och det finns redan ett antal olika tjänster som kan vara till nytta men det kommer fler. I Norge var man betydligt tidigare med att släppa detta material vilket gjort att det finns mängder av tjänster med olika typer av kartmaterial. Det som jag upptäckt när jag använt dessa tjänster är att jag kan få riktigt bra vyer som ger en fantastisk överblick där vägnätet framträder på ett mer effektivt sätt. Beroende på vilken tjänst det är och vilken zoomningsnivå jag väljer i materialet så får jag mycket bättre underlag för mina val. Jag har när jag tittat på kartvyer på detta sätt upptäckt helt nya sträckningar på platser där jag säkert kört tiotals gånger förut 🙂 Fördelen med zoomningen är att den sållar bort och visar olika vägbilder beroende på vilken nivå jag lägger mig på. I en vanlig papperskarta har jag hela tiden tillgång till alla vägar och tyvärr kan det då bli så att ordspråket stämmer ”jag ser inte skogen för alla träd”. Flera av dessa kartmaterial har också valt att färgsätta vägarna lite olika och det underlättar när jag söker vägar av en viss typ och storlek.

Kartmaterial för Sverige
För digital ruttplanering så använder jag först och främst Tyre to Travel med Google Maps som grundkarta. Kompletterat till detta så kör jag Lantmäteriets och Eniros karttjänster, det blir perfekta komplement där jag får mer detalj information. Här nedan visar jag ett exempel på hur jag kan se en vägsträckning framträda på grund av zoomningsnivå i te.x. Lantmäteriets karttjänst.

Skärmklipp 2015-03-21 08.56.26
(Klicka på kartbilden för att se den i större storlek!) Här har jag lagt mig på en zoomningsnivå i Lantmäteriets karttjänst som ger mig en god överblick över allt som är större allmän väg. Här framträder t.ex väg 272 väldigt tydligt och klart som ett självklart alternativ om jag tänkt köra från Uppsala och norrut men vill undvika E4:an. Valet blir istället från Uppsala via Östervåla, Gysinge, Årsunda, Sandviken, Ockelbo och vidare mot Bollnäs. Ja om jag fortsätter att följa kartan norrut så ser jag att jag kan fortsätta så upp genom inlandet hela vägen upp till Lycksele men också vidare därifrån. Fördelen är att alla mindre vägar sållas bort och endast de sträckningar som är gamla beprövade landsvägar visas. Just i detta fall så kan jag också vara ganska övertygad om att alla de vägar jag ser är asfalterade, vilket kanske ibland är ett önskemål. Jämför jag motsvarande bild med Eniros karttjänst så får jag ett lite annat upplägg men fortfarande olika detaljnivå beroende på zoomningsgrad. Skärmklipp 2015-03-21 09.06.54 Det är kanske en smaksak vilken tjänst som ger den bästa bilden men det är också det som är fördelen med att ha olika alternativ uppe och att undersöka hur det ser ut i respektive tjänst. Den största fördelen med Eniros tjänst är att den fungerar för hela Skandinavien, i alla fall vad gäller Norge, Sverige och Finland.  Just dessa tjänster hittar jag på nedanstående länkar!

Lantmäteriets ort och kartsök

Eniros kartor

Det finns även ett bra kartmaterial att hämta från Trafikverket i form av NVDB databasen med information om hela Sveriges allmänna väg nät. Här finns mycket information och kartorna är inte direkt anpassade för privata användare, men ger jag mig tid och sätter mig in i de olika vyerna så kan jag få fram mycket värdefull information, t.ex. om vägen är grus eller inte. Dessa kartor går även att beställa från Trafikverket i pappersform och då har jag valt att plocka ut dom som regionkartor, det ger den bästa överblicken. På nedanstående länkar hittar du information från NVDB och även hur du beställer papperskartor.

NVDB, Trafikverkets vägdatabas!

Beställning av papperskartor från Trafikverket!

Hur det sedan ser ut i mitt ruttplaneringsverktyg Tyre to Travel kan du se här! Här ser vi att det inte är lika enkelt att se rutten hela vägen. Norr om Sandviken framträder inte vägen lika bra och det är inte givet att vi ser vägen via Sandviken och Ockelbo som bästa alternativet. Google Maps saknar helt enkelt den detaljeringsgraden även om alla  vägar finns med, men det gör också att det inte blir lika tydligt hur vägsträckningarna ser ut.Skärmklipp 2015-03-21 09.16.35 Som sagt så är det perfekt att använda dessa olika tjänster och på så sätt få lite kompletterande överblicksbilder över lämpliga väg val. Jag har trots ”kända trakter” där jag kört mycket förut hittat många nya och härliga MC-vägar på detta sätt. Självklart vill det också till att jag sedan ger mig ut och köra alla nyfunna vägar, men det valet är ju inte svårt att göra 😉

Kartmaterial för Norge
Norge var som sagt tidiga med att släppa sitt kartmaterial och det gör också att det kommit fram många tredjepartsprodukter både för ruttplanering men också rent allmänt för att ge information via olika kartupplägg. Just i Norge har det varit lite svårt att skilja på det som är allmän väg och det som är privat eller bomväg, men här har jag hittat flera bra kartmaterial som tydligare skiljer ut dessa vägar med hjälp av färger. Jag har på så sätt upptäckt ett flertal nya sträckningar där jag inte trodde det fanns ett allmänt alternativ. Här nedan har jag exemplifierat ett område i Norge där Aursjövägen går, en spektakulär bomväg över fjället mellan Sunndalsöra, Aursjöen(Aursjöhytta) och Eikesdalen. Den första bilden visar hur det ser ut i Google Maps på den zoomningsnivå där jag ser hela sträckningen. Här syns över huvudtaget inte vägen utan jag måste zooma in till en nivå där jag endast ser ett par kilometer i taget för att vägen ska framträda tydligt vilket gör det mycket svårare att hitta rätt.

Skärmklipp 2015-03-21 20.07.59 Om jag nu istället plockar upp samma område med en av de karttjänster som jag gillar allra bäst av de norska så blir bilden en helt annan. Här framträder vägen mellan Sunndalsöra, Aursjöen och Eikesdal tydligt och klart och det syns verkligen att det är en väg med genomfart om än en liten väg. Skärmklipp 2015-03-21 20.15.23 För att göra det ännu tydligare så följer här ytterligare ett antal norska karttjänster och hur de visar samma område. Först ut är Norges Kart (Norska Kartverket). Skärmklipp 2015-03-21 20.18.01 Som synes så blir informationsbilden lite annorlunda och här framträder inte vägen lika bra men istället får jag en högre detaljrikedom. Tar vi sedan norska vegvesendets egen karttjänst så blir bilden den här. Skärmklipp 2015-03-21 20.21.24 En lite sämre upplösning men vägen syns och det är också i övrigt mycket information i bilden. Till sist kan jag också visa ett exempel som är kopplat till Visit Norway där turistinformation står lite mer i centrum och det kanske inte här helt fel när jag är på semesterresa 🙂 Skärmklipp 2015-03-21 20.35.04 Här har jag också möjlighet att pricka i vad jag vill se när det gäller evenemang, aktiviteter, boende etc. vilket kan vara en fördel när semester ska planeras. Men som sagt vilken som är bäst ja det beror nog på både vilka typer av vägar jag letar efter storlek, asfalt, grus etc, men också vilken detaljrikedom jag önskar. Men ett är säkert och det är att det kompletterar min ruttplanering på ett riktigt bra sätt och ger mig den där extra överblicken som kan vara svår annars att få med hjälp av de vanliga ruttplaneringsverktygen. Många brukar säga att inget slår papperskartan när det gäller överblick, och visst får jag bra överblick med en papperskarta men ibland skyms ”skogen för alla träd”. med rätt zoomningsnivå och rätt vald karttjänst så går det att få ut ännu mer 😉

Jag hoppas att det den här informationen kan vara till god hjälp i ditt fortsatta planerande och jag hoppas vi ses där ute på någon härlig väg, ja varför inte vid Aursjöhyttan över en frasig norsk våffla 🙂

Här nedan följer länkar till några av de norska karttjänsterna:

Finn Kart, ett av de bästa alternativen!

Norges kart, Norska kartverket!

Visveg, Norska Vegvesendet!

Visit Norway Explore Map!

Följ med på härlig MC-touring i goda vänners lag, följ med mctouring.se och SMC Travel!
Läs mer här om alla våra olika resealternativ på både asfalt och grus 🙂 

2014-07-20 15.15.27_R

Check Also

MC Mässan 2024

Äntligen var det så dags för den stora nationella MC Mässan att gå av stapeln …

Lämna ett svar